IRLANDA

INV 1084 IRISH c1920 Fennell - Irish Historic

53 carte | 89x58mm | foglietto esplicativo | BY
INV 1085 IRISH c1920 Fennell - Irish Heroic

52 di 53 carte [Jk] | 89x58mm | KN
INV 1086 CARTA MUNDI? 1990 Irish Legendary Rachel Arbuckle

54 [+2] carte | 87x56mm | so | R=Ri | B=Bean | L=Laoch
INV 1087-88 PIATNIK ? Shamrock

2x55 carte | 89x58mm | so [mazzo dorso verde sigillato] "Shamrock #214745"