SLOVACCHIA

INV 2430 DIELO [TVAR]/OTK 1957

32 carte | 104x64mm | so "Sloveske Hracie Karty Mariasove" | JM.80.42